METABOLİZMA ve KİLO ALMA / ZAYIFLAMA

"metabolizmamız hızlı ise zayıflarız; yavaş ise kilo alırız" fikri doğru değildir...
Metabolizma ile kilo alma arasında bir ilişkinin olduğu doğrudur; ancak bu bildiğimiz şekilde değildir. Yani "metabolizmamız hızlı ise zayıflarız; yavaş ise kilo alırız" fikri tam olarak doğru değildir. Diğer bir deyişle, yavaş metabolizma kilo almamızın sebebi değildir. Hızlı metabolizma da zayıflamamızın nedeni değildir. Metabolik hız birim zamanda, vücut yüzeyi alanı birimi başına gerçekleşen metabolizmadır. Bu hız, birim yüzeyde enerji üretim süresine tekabül edecektir. Enerjinin hangi hızda üretildiği kilo alma veya verme bakımından önem arzetmemektedir. Üretilen enerjinin kullanılıp kullanılmadığı; yeterli, az veya fazla olup olmadığıdır. Örneğin, üretilen enerji ihtiyaçtan fazla ise - kullanamayacağımız kadar çok enerji üretilmiş olur. Bu fazla enerji yağ olarak saklanacaktır. Üretilen enerji az olduğunda ihtiyacımıza yetmeyeceği için geri kalan enerji vücudumuzun bizzat kendisinden elde edilmeye çalışılacaktır ve doğal olarak vücudumuzda yıpranma ve zayıflama meydana gelecektir.

YARARLANABİLECEĞİNİZ DİĞER SİTELER: