BAZAL METABOLİZMA NEDİR?

Hücrelerin yenilenmesi, kan dolaşımı, nefes alma verme gibi bir çok aktivite belli miktarda enerji tüketmektedir...
Kalorinin oksijenle bağlanması sonucu oluşan bu enerji sadece günlük fiziksel aktiviteler için kullanılmaz; bu enerji aynı zamanda "görünmez aktiviteler" olarak adlandırabileceğimiz, canlının yaşamanı sürdürebilmesi için gereken aktiviteler tarafından da tüketilir. Örneğin; hormon düzeyinin ayarlanması, hücrelerin yenilenmesi, kan dolaşımı, nefes alma verme gibi bir çok aktivite belli miktarda enerji tüketmektedir. Diğer bir deyişle, uyurken veya dinlenirken bile belirli miktarda enerji tüketmek durumundayız. Canlı kalabilmemiz için gerçekleşen bu aktivitelerin toplam enerji ihtiyacını karşılama işlemi "bazal metabolizma" olarak adlandırılmaktadır.

YARARLANABİLECEĞİNİZ DİĞER SİTELER: